Aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van JehovaÉs Getuigen

Aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van JehovaÉs Getuigen

Samenvatting

Volgens onderzoek, dat door de redactie van TROUW is uitgevoerd in 2017, heeft in het verleden kindermisbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen plaatsgevonden. Binnen de gemeenschap zou een eigen rechtssysteem van toepassing
zijn waarbinnen klachten afgehandeld worden. Het doen van aangifte zou ontmoedigd worden. Deze veronderstelling geldt niet alleen voor de gemeenschap van Jehova’s Getuigen, maar ook voor andere gesloten gemeenschappen.

De Tweede Kamer heeft op 27 maart 2018 een motie ingediend om onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 31015, nr. 154).
In dit onderzoek dient in kaart te worden gebracht welke factoren invloed hebben op de aangiftebereidheid van (ex-)leden van gesloten gemeenschappen en zo doende tot aanbevelingen te komen hoe de aangiftebereidheid vergroot kan worden.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van JehovaÉs Getuigen
Organisatie(s):
WODC, UU - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO)
Projectnummer:
3010
Operationele status:
Lopend