Naar meer evidence based beleid

Naar meer evidence based beleid

Samenvatting

Er vindt veel onderzoek plaats op het gebied van JenV. De kennis uit dit onderzoek wordt echter mogelijk niet optimaal benut. Ook wordt beleid niet altijd geƫvalueerd. Er is sprake van systematische onderbenutting van bestaande kennis. Ondanks, of misschien juist wel door de grote hoeveelheid beschikbare kennis, evaluaties en onderzoeksrapporten weten we maar in beperkte mate wat al bekend is. Het doel van dit onderzoek is te komen tot meer inzicht in de stand van zaken rond evidence-based werken binnen het ministerie van JenV. Ook wordt de stand van de wetenschappelijke kennis rond evidence-based beleid opgenomen. Ten slotte gaat het onderzoek in op de vraag hoe evidence-based werken kan worden bevorderd binnen het ministerie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Naar meer evidence based beleid
Organisatie(s):
WODC, UT - Behavioural, Management and Social sciences (BMS)
Projectnummer:
3072
Operationele status:
Lopend