Recidive tijdens reclasseringstoezicht

Recidive tijdens reclasseringstoezicht

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op de recidive van volwassen daders die onder toezicht stonden van de reclassering. Sinds 2014 rapporteert het WODC over de (ontwikkeling van de) recidive van ex-ondertoezichtgestelden. Hierbij werd tot nu toe alleen gekeken naar nieuwe delicten gepleegd na afloop van het toezicht. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre er gerecidiveerd wordt tijdens een reclasseringstoezicht. Diverse controlemiddelen (zoals een meldingsplicht, elektronische controle, alcohol- of drugstesten) kunnen tijdens het toezicht worden ingezet om de kans op recidive te verkleinen. Tot nu toe is niet bekend in hoeverre er tijdens toezicht gerecidiveerd wordt en hoe de mate van recidive tijdens toezicht zich verhoudt tot de recidive na toezicht. Dit onderzoek wil daar meer zicht op geven.
Daarnaast kan meer inzicht over de recidive tijdens toezicht leiden tot een meer nauwkeurige meting van de recidive na het toezicht. De recidive tijdens toezicht kan dus gevolgen hebben voor de mate waarin gerecidiveerd kan worden zodra het toezicht is afgelopen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive tijdens reclasseringstoezicht
Projectnummer:
3078
Operationele status:
Lopend