Recidive na een reclasseringscontact

Recidive na een reclasseringscontact

Overzicht en analyse van de terugval van personen na beëindiging van een toezicht of een werkstraf in de periode 2002-2009

Samenvatting

Dit rapport gaat in op de opzet van een systeem voor periodiek recidiveonderzoek op het terrein van de reclassering en doet verslag van de de eerste bevindingen. De drie reclasseringsorganisaties vormen een belangrijke schakel in de justitieketen. Met de ontwikkeling van een landelijkeĀ Recidivemonitor kunnen de resultaten van het reclasseringswerk blijvend in beeld worden gebracht.
Dit rapport beschrijft de terugval van de ex-reclassenten die in de periode 2002-2009 een werkstraf uitvoerden of een periode van toezicht beƫindigden. Daarnaast is er een verdiepende analyse uitgevoerd om te achterhalen welke daderkenmerken en executiefactoren kunnen voorspellen of een reclassent na afsluiting van een werkstraf of toezicht opnieuw met justitie in aanraking komt.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Achtergronden van de ex-reclassenten
  4. Recidive
  5. De recidive van ex-reclassenten nader bekeken: de relatieve invloed van daderkenmerken en executiefactoren
  6. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zebel, S., Alberda, D.L., Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Twente
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2014
ISBN:
978-94 6236-405-9
Reeks:
Onderzoek en beleid 312
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidivemeting reclassering 2010
Projectnummer:
1962
Operationele status:
Afgerond