Criminaliteit in relatie tot gewelddadig radicalisme en terrorisme

Criminaliteit in relatie tot gewelddadig radicalisme en terrorisme

een overzicht van theoretische verbanden en een casusanalyse van salafistisch jihadisme in Nederland

Samenvatting

De volgende onderzoeksvragen staan in dit in onderzoek centraal:

  1. Welke verbanden worden in de wetenschappelijke literatuur op het niveau van het individu gelegd tussen criminaliteit en crimineel gedrag enerzijds en gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds?
  2. Blijkt op grond van de literatuur over criminaliteit en gewelddadig salafistisch jihadistisch radicalisme in Nederland een relatie tussen criminaliteit en crimineel gedrag enerzijds en gewelddadig radicalisme anderzijds? En als die relatie bestaat, hoe kan deze het beste worden omschreven?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Criminaliteit in relatie tot gewelddadig radicalisme en terrorisme
  2. Veronderstelde verbanden in de wetenschappelijke literatuur
  3. Criminaliteit in relatie to gewelddadig moslimradicalisme in Nederland
  4. Conclusie
  5. Referenties
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dechesne, M., Veer, J. van der
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Leiden, Centrum voor Terrorisme en Contraterorisme, Campus Den Haag
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden, Centrum voor Terrorisme en Contraterorisme, Campus Den Haag
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-816196-1-5
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden - Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
Telefoon:
06-52337250
Website:
www.campusdenhaag.nl/ctc

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Criminaliteit, radicalisering en terrorisme
Projectnummer:
1882
Operationele status:
Afgerond