Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing

Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing

Samenvatting

De minister van Justitie heeft tijdens een Algemeen Overleg over tapstatistieken toegezegd een onderzoek te laten verrichten naar de effectiviteit van telefoon- en internettaps (TK 2009-2010, 30 517, nr. 16).
DitĀ rapport heeft als doel inzicht te bieden in het feitelijk gebruik van de telefoon- en internettap bij opsporing van strafbare feiten. In het onderzoek wordt uitgegaan van een getrapte vraagstelling:

 1. Hoe wordt in Nederland gebruikgemaakt van de telefoon- en internettap tijdens het opsporingsproces?
 2. Hoe wordt in enkele andere West-Europese landen (Engeland en Wales, Duitsland en Zweden) met dit opsporingsmiddel omgegaan?
 3. Kunnen (grote) verschillen tussen deze landen in het gebruik van dit opsporingsmiddel worden verklaard?
Deze vraagstelling is uitgewerkt in verschillende onderzoeksvragen, die zich samen laten vatten als: hoe vaak, waarom en wanneer wordt de telefoon- en internettap ingezet, voor hoe lang wordt een tap aangesloten en wat voor een informatie levert het dan op?

In de tweede herziene uitgave is een correctie aangebracht betreffende het opvragen van verkeersgegevens.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. De telefoon- en internetmarkt
 3. Regulering van tappen in Nederland
 4. Wat is een tap en hoe komt deze tot stand?
 5. De tapstatistiekenĀ in Nederland
 6. De telefoontap in de praktijk
 7. De internettap in de praktijk
 8. Alternatieven voor de tap
 9. Het gebruik van de tap in Engeland en Wales
 10. Het gebruik van de tap in Zweden
 11. Het gebruik van de tap in Duitsland
 12. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Odinot, G., Jong, D. de, Leij, J.B.J. van der, Poot, C.J. de, Straalen, E.K. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-90-5931-846-5
Reeks:
Onderzoek en beleid 304
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectiviteit van tappen
Projectnummer:
1979
Operationele status:
Afgerond