Trends in prostitutie en beleid

Trends in prostitutie en beleid

De tweede rapportage van de Profeitstudie

Samenvatting

Het project De Profeit Studie, dat de Mr. A. de Graaf Stichting uitvoert in opdracht van het ministerie van Justitie, is bedoeld om de ontwikkelingen in de prostitutie te inventariseren en om de mogelijke effecten van de bestuurlijke veranderingen in kaart te brengen. Dit rapport is een vervolgonderzoek, dat bedoeld is om de manier waarop de verschillende sectoren van de overheid hun beleid afstemmen en coördineren, onder de loep te nemen. Aan de orde komen: de ontwikkeling en invoering van het lokale prostitutiebeleid; verbetering van de positie van prostituees; illegaliteit en mensenhandel, visie en aanpak; de prostitutiebranche; conclusies.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. De ontwikkeling en invoering van het lokale prostitutiebeleid
  3. Verbetering van de positie van prostituees
  4. Illegaliteit en mensenhandel: visie en aanpak
  5. De prostitutiebranche
  6. Conclusies
  7. Literatuurlijst
  8. Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Venicz, E., Nencel, L., Visser, J.
Organisatie(s):
Mr. A. de Graaf Stichting, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Mr. A. de Graaf Stichting
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.321

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Trends in prostitutie en beleid; de tweede rapportage van de Profeitstudie
Projectnummer:
EWB/3683
Operationele status:
Alleen publicatie