Identiteitsfraude: een afbakening

Identiteitsfraude: een afbakening

Een internationale begripsvergelijking en analyse van nationale strafbepalingen

Samenvatting

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Wat is de werkbare afbakening van het begrip identiteitsfraude', gelet op nationaal en internationaal gehanteerde begrippen en bestaande delictsomschrijvingen? Op grond van de probleemstelling is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd met betrekking tot een inventarisatie en analyse van de begripsvorming omtrent identiteitsfraude en de strafbaarheid van identiteitsfraude in Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Een theoretisch perspectief
 3. Nederland
 4. De Verenigde Staten van Amerika
 5. Het Verenigd Koninkrijk
 6. Frankrijk
 7. België
 8. Europese Unie/Europese Gemeenschap
 9. Een werkbare methode voor afbakening
 10. Identiteitsfraude en bestaande (Nederlandse) delictsomschrijvingen
 11. Conclusie

Geraadpleegde literatuur
Geraadpleegde jurisprudentie
Verklarende woordenlijst
Bijlage: Samenstelling Begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vries, U.R.M.Th. de, Tigchelaar, H., Linden, M. van der, Hol, A.M.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Departement Rechtsgeleerdheid, Disciplinegroep Rechtstheorie, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Departement rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Utrecht - Departement Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
Telefoon:
030 253 70 40
Website:
www.uu.nl/rebo

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Identiteitsfraude
Projectnummer:
1496
Operationele status:
Afgerond