Nationale Drug Monitor

Nationale Drug Monitor

jaarbericht 2010

Samenvatting

De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is een beschrijvend rapport dat een overkoepelend beeld geeft van het middelengebruik (drugs, alcohol en tabak). Het WODC verzorgt sinds 2002 informatie in de NDM over de omvang en de aard van de drugsgerelateerde criminaliteit en ontwikkelingen hierin. Het WODC verzorgt twee hoofdstukken in de NDM. Een hoofdstuk betreft Opiumwetdelicten: productie, smokkel, handel en bezit van drugs, misbruik van chemicaliën voor drugsproductie en drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit. Het tweede hoofdstuk handelt over delinquente drugsgebruikers: hun kenmerken, hun delicten – vaak vermogensdelicten - en de interventies die door justitie gepleegd worden om de recidive terug te dringen. De Justitiehoofdstukken van de NDM laten de stand van zaken zien anno 2009 en schetsen de ontwikkelingen over de periode 2003-2009.

Inhoudsopgave

Leden van de Wetenschappelijke Raad van de NDM
Voorwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Cannabis
  3. Cocaïne
  4. Opiaten
  5. Ecstasy, amfetamine en verwante stoffen
  6. GHB
  7. Alcohol
  8. Tabak
  9. Handel, productie en bezit van illegale drugs
  10. Drugsgebruikers in het strafrechtelijke systeem
Bijlagen
Referenties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laar, M.W. van (red.), Cruts, A.A.N. (red.), Ooyen-Houben, M.M.J. van (red.), Meijer, R.F. (red.), Croes, E.A. (red.), Brunt, T. (red.), Ketelaars, A.P.M. (red.)
Organisatie(s):
Trimbos-instituut, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Trimbos-instituut
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-905253-704-7
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Trimbos-instituut
Telefoon:
030 2971100
Fax:
030 2971111
E-mailadres:
bestel@trimbos.nl
Website:
www.trimbos.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Justitiebijdrage Nationale Drugs Monitor (NDM) 2010
Projectnummer:
1990
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie