Nationale Drug Monitor

Nationale Drug Monitor

jaarbericht 2011

Samenvatting

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een cijfermatig overzicht van wat bekend is over het gebruik van drugs en problemen rond drugs in Nederland.1 De NDM brengt informatie uit registratiesystemen, surveys en ander onderzoek bijeen en beschrijft de stand van zaken in het peiljaar en de ontwikkelingen over meerdere jaren.
Het WODC verzorgt elk jaar twee hoofdstukken in de NDM, die beide handelen over drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Een hoofdstuk betreft informatie over de productie, smokkel, handel en bezit van drugs en precursoren, misbruik van chemicaliën voor drugsproductie en drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit. Het tweede hoofdstuk handelt over delinquente drugsgebruikers: hun kenmerken, de delicten die ze plegen, de overlast die ze veroorzaken en de interventies die door Veiligheid en Justitie gepleegd worden om het delictgedrag en de overlast terug te dringen. De twee hoofdstukken over drugsgerelateerde criminaliteit en overlast van de NDM laten de stand van zaken zien in het peiljaar (nu: 2010) en schetsen de ontwikkelingen over de periode 2004-2010.

Inhoudsopgave

Leden van de wetenschappelijk Raad van de NDM
Voorwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Cannabis
 3. Cocaïne
 4. Opiaten
 5. Ecstasy, amfetamine en verwante stoffen
 6. GHB
 7. Alcohol
 8. Tabak
 9. Slaap- en kalmeringsmiddelen
 10. Handel, productie en bezit van illegale drugs
 11. Druggebruikers in het strafrechtelijk systeem
Bijlagen
Referenties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laar, M.W. van (red.), Cruts, A.A.N. (red.), Ooyen-Houben, M.M.J. van (red.), Meijer, R.F. (red.), Croes, E.A. (red.), Ketelaars, A.P.M. (red.)
Organisatie(s):
Trimbos Institituut, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Trimbos Instituut
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-90-5253-728-3

Bestelinformatie

Adres:
Trimbos-instituut
Telefoon:
030 2971100
Fax:
030 2971111
E-mailadres:
bestel@trimbos.nl
Website:
www.trimbos.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Justitiebijdrage Nationale Drugs Monitor (NDM) 2011
Projectnummer:
2044
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie