Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Samenvatting

Behalve aan partnergeweld wordt in dit themanummer aandacht besteed aan de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, aan gezinsdodingen en aan eergerelateerd geweld. Ook de bestrijding van huiselijk geweld komt aan de orde in artikelen over de strafrechtelijke aanpak en over de ervaringen met de Wet tijdelijk huisverbod, die nu een jaar van kracht is.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Omstreden gelijkheid; over de constructie van (on)gelijkheid van vrouwen en mannen in partnergeweld - R. Römkens
  2. Het landelijke onderzoek huiselijk geweld 2010; de methode en de belangrijkste resultaten - H.C.J. van der Veen en S. Bogaerts
  3. Mannen en vrouwen als plegers van huiselijk geweld - L.M. van der Knaap en S. Bogaerts
  4. Strafrecht en huiselijk geweld - P. van der Valk
  5. Bij dreiging ingrijpen; de Wet tijdelijk huisverbod in de praktijk - K.B.M. de Vaan en A. Schreijenberg
  6. Trauma's bij kinderen als gevolg van huiselijk geweld - B. Tierolf
  7. Fataal huiselijk geweld; doding van eigen kind, partner of ouder - F. Koenraadt en M. Liem
  8. Overeenkomsten én verschillen tussen huiselijk en eergerelateerd geweld - J. Janssen
  9. Maatschappelijke preventie van eergerelateerd geweld - C.H. de Kogel, M.H.C. Kromhout en M. Smit

Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Justitiële verkenningen 2010/08