Function creep en privacy

Function creep en privacy

Samenvatting

In het Nederlands bestaat er nog geen bevredigende vertaling van het fenomeen 'function creep'. De uit de bestuurskunde bekende term 'doelverschuiving' komt in de buurt, maar is niet 'creepy' genoeg. Het gaat hierbij om wetten, beleidsinstrumenten, maatregelen en programma's die een geheel andere uitwerking (soms ook op een totaal ander terrein) hebben dan oorspronkelijk bedoeld. In sommige gevallen zou je kunnen spreken van neveneffecten, die echter niet per se onvoorzien hoeven te zijn. Zo hebben de talloze veiligheidsmaatregelen na de aanslagen van 11 september 2001 onmiskenbaar de privacy van burgers aangetast, maar dat neveneffect is op de koop toe genomen, opgeofferd aan een verondersteld hoger belang. Ook tal van maatregelen ter handhaving van de openbare orde en bestrijding van criminaliteit zijn onderhevig aan 'function creep'.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Function creep: over het wegen van risico's en kansen - J.E.J. Prins
  2. Hoe waarschijnlijk is function creep? Een beleidswetenschappelijke analyse - M.S. de Vries
  3. Terrorismebestrijding en securitisering; een rechtssociologische verkenning van de neveneffecten - B.A. de Graaf en Q. Eijkman
  4. Achter de voordeur met stedelijke interventieteams; ontkokering of verkokering? - M. Schuilenburg en C. Dijkstra
Summaries
Internetsites
Congresagenda
WODC-website en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Justitiële verkenningen 2011/08