Civielrechtelijke appelrechtspraak

Civielrechtelijke appelrechtspraak

Een cijfermatige verkenning

Samenvatting

Het onderzoek heeft tot doel cijfermatig inzicht te geven in de stand van zaken in Nederland in het civielrechtelijke hoger beroep. Het onderzoek brengt in beeld in wat voor soort zaken hoger beroep wordt ingesteld, door wie, waarom dat gebeurt en hoe die zaken verlopen. De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van analyse van geregistreerde gegevens van de Raad voor de rechtspraak en dossieronderzoek.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Hoger beroep civiel
  3. Civielrechtelijk hoger beroep: instroom, uitstroom en doorlooptijden
  4. Partijen, gronden voor civielrechtelijk appel en rechterlijk oordeel
  5. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Os, R. van, Smit, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Cahiers 2016-09
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Hoger beroep civielrechtelijk; in strafrecht, bestuursrecht en privaatrecht
Projectnummer:
2104
Operationele status:
Afgerond