De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland

De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland

Samenvatting

In dit boek staat de strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland centraal. Allereerst worden de relevante verdragen behandeld, de formele kaders die in de genoemde landen zijn gecreëerd om internationale rechtshulpverzoeken te kunnen afhandelen en de organisatorische voorzieningen die daartoe zijn getroffen. In het empirische deel van deze studie komt de praktische strafrechtelijke samenwerking aan bod. De ervaringen in tien grote opsporingsonderzoeken nar zware en georganiseerde misdaad passeren uitgebreid de revue.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Lijst van afkortingen
Algemene inleiding

  1. Het verdragsrechtelijk kader - D. van Daele
  2. Het formele kader voor de afhandeling van Nederlandse rechtshulpverzoeken door België, Duitsland en Frankrijk - D. van Daele
  3. De politiële en justitiële organisatie in België, Duitsland en Frankrijk met het oog op de afhandeling van (Nederlandse) rechtshulpverzoeken - D. van Daele
  4. De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland in de praktijk - T. Spapens
Algemeen besluit - C. Fijnaut
Bijlage: overzicht van geïnterviewden
Bibliografie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Daele, D. van, Spapens, T., Fijnaut, C.
Organisatie(s):
WODC, KU Leuven, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg, Departement Strafrecht
Plaats uitgave:
Antwerpen
Uitgever:
Intersentia
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-90-5095--845-5
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intersentia
Telefoon:
+32-36801550
Fax:
+32-36587121
E-mailadres:
mail@intersentia.be
Website:
www.intersentia.be

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtsvergelijkend onderz naar strafrechtelijke rechtshulpverlening van Belgie, Duitsland en Frankrijk aan Nederland
Onderzoeker(s):
Daele, D. van
Projectnummer:
1337
Operationele status:
Afgerond