Recidive na huiselijk geweld

Recidive na huiselijk geweld

Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van plegers van huiselijk geweld vervolgd in de periode 2007-2009

Samenvatting

Op verzoek van de Directie Justitieel Jeugdbeleid van het Ministerie van V&J is de recidive na het plegen van huiselijk geweld in kaart gebracht. Langs deze weg kan een eerste, voorzichtige indicatie worden verkregen van de effectiviteit van het ingezette beleid. Om de meting onder plegers van huiselijk geweld mogelijk te maken is eerst een haalbaarheidsonderzoek verricht.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Alberda, D., Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
wodc
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Fact sheets 2013-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive huiselijk geweld 2012
Projectnummer:
2280
Operationele status:
Afgerond