Beoordeling Impactanalyse Kostendekkende Griffierechten

Beoordeling Impactanalyse Kostendekkende Griffierechten

Samenvatting

Door het onderzoeksbureau Significant is een impactanalyse uitgevoerd voor een systeem van kostendekkende griffierechten. Het gaat daarbij om de mogelijke gevolgen van het invoeren van kostendekkende griffierechten op het keuzegedrag van groepen in de samenleving voor de wijze van geschilbeslechting. Het WODC is verzocht om de methode die Significant heeft gebruikt tussentijds te beoordelen en verbeterpunten aan te dragen. Dit is gebeurd door middel van een review over de conceptrapportage en een conferentie met deskundigen op 20 mei 2011.

Inhoudsopgave

Deel 1: Een review van de conceptrapportage Impactanalyse Kostendekkende Griffierechten - S.W. van den Braak, P.O. de Jong, M.J. ter Voert

  1. Inleiding
  2. De context van de impactanalyse voor wetgeving
  3. Een beoordeling van de in de impactanalyse gebruikte methoden
  4. Samenvatting en conclusies
Literatuur

Deel 2: Verslag Conferentie Impactanalyse Significant - M.T. Croes, R.M.V. van Os
  1. Verslag Conferentie
  2. Aandachtspunten Comferentie Impactanalyse Significant
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Braak, S.W. van den, Croes, M.T., Jong, P.O. de, Os, R.M.V. van, Voert, M.J. ter
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Memorandum 2011-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Review methode impactanalyse kostendekkende griffierechten
Projectnummer:
2089
Operationele status:
Afgerond