Jeugdige daders van cybercrime in Nederland

Jeugdige daders van cybercrime in Nederland

een empirische verkenning

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de vormen en mate van cybercriminaliteit in Nederland waarbij jongeren tot 18 jaar betrokken zijn als dader, en het inzicht bieden in de achtergronden van deze criminaliteit.
Door het WODC is ten behoeve van dit onderzoek een deelstudie verricht naar antisociaal gedrag van jongeren online (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Conclusies en discussie
  5. Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zebel, S., Vries, P. de, Giebels, E., Kuttschreuter, M., Stol, W.
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Faculteit Gedragswetenschappen , Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Faculteit Gedragswetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkenning aard en omvang cybercrime en computercrime jeugd
Projectnummer:
2189
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie