Geregistreerde criminaliteit daalt al jaren, maar hoe zit het met het Dark Number?

Geregistreerde criminaliteit daalt al jaren, maar hoe zit het met het Dark Number?

De geregistreerde criminaliteit daalt al jaren, blijkt ook dit jaar weer uit de cijfers van Criminaliteit en Rechtshandhaving (C&R). Zo ook de ervaren criminaliteit, blijkt uit de Veiligheidsmonitor waar C&R ook over rapporteert. Maar hoe zit het eigenlijk met dat zogenaamde ‘dark number’; het deel van de criminaliteit dat buiten het zicht van de criminaliteitsstatistieken blijft? Het WODC doet onderzoek naar dat dark number van de criminaliteit. De uitkomsten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2018 verwacht.

Het dark number is geen nieuw fenomeen, in 1910 wees de toenmalige minister van Justitie al op de onbetrouwbaarheid van conclusies die gebaseerd zijn op criminaliteitsstatistieken. Ook toen al bleef een onbekend deel van de criminaliteit buiten het beeld van de criminaliteitsstatistieken. In de loop der jaren is een deel van het dark number van de criminaliteit wel inzichtelijk gemaakt, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van slachtofferenquêtes, zoals de Veiligheidsmonitor. Maar toch blijft een deel van de criminaliteit onbekend. Het fenomeen is in de loop der jaren ook complexer geworden door de komst van complexere vormen van criminaliteit (zoals bijvoorbeeld cybercrime).

Het WODC-onderzoek naar het dark number is in eerste instantie een inventarisatie van bronnen, technieken en schattingsmethoden, waarin aanknopingspunten gezocht worden om een beter beeld te krijgen op het dark number en zodoende op de criminaliteit in totaal. Er wordt bijvoorbeeld naast de traditionele bronnen zoals de politieregistraties ‘gezocht’ naar cijfers die ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en energiemaatschappijen beschikbaar hebben die als aanvulling op de standaard bronnen gebruikt kunnen worden. Een zoektocht waarbij we aan het begin nog niet weten wat het oplevert. Stap voor stap zal deze puzzel ontrafeld moeten worden.

Het betreft de volgende onderzoeken, met nadruk zij hier vermeld dat het nog lopende onderzoeken betreft: