Reactie van het WODC op de drie uitgebrachte rapporten van de onderzoekscommissies WODC I, II en III, d.d. 15 januari 2019

Reactie van het WODC op de drie uitgebrachte rapporten van de onderzoekscommissies WODC I, II en III, d.d. 15 januari 2019

Met het verschijnen van het rapport van WODC-onderzoekscommissie II hebben de drie commissies die door Minister Grapperhaus werden benoemd hun rapportages openbaar gemaakt.

Drie commissies hebben het afgelopen jaar het WODC en de relatie met het ministerie onder de loep genomen. Zij hebben geen onderzoek gevonden dat kan worden aangemerkt als onbetrouwbaar. Dat is voor het WODC een belangrijke constatering. Wel is een belangrijke conclusie van Commissie II dat de balans tussen nabijheid en onafhankelijkheid van WODC en het departement is verstoord, en dat die hersteld moet worden.

Commissie II doet vijf aanbevelingen om de onafhankelijkheid van het WODC en de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen: de juridische borging van de onafhankelijkheid van het WODC, professionele waarborgen voor wetenschappelijke onafhankelijkheid, bij beleidsambtenaren het belang benadrukken van goed opdrachtgeverschap, een nieuwe vestigingslocatie buiten het ministerie en het monitoren van het transitieproces.

Het WODC zal de rapporten van de commissies in samenhang bestuderen en benutten in dienst van verdere versterking van de onafhankelijkheid van het instituut.

Het WODC heeft het afgelopen half jaar al gewerkt aan maatregelen om mogelijke beïnvloeding nog beter tegen te gaan. Zo is er onlangs een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit ingesteld. Ook heeft het WODC recent een aanvraag ingediend voor aansluiting bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), waar het LOWI inmiddels positief over heeft geadviseerd.

Eerder zijn verschenen:

Het rapport “Betrouwbaar onderzoek”, in dat rapport heeft Onderzoekscommissie WODC-I haar bevindingen openbaar gemaakt, en wel op 31 oktober 2018.

Het rapport “De melding terecht”, in dat rapport heeft de Onderzoekscommissie WODC III haar resultaten bekend gemaakt, en dat vond plaatst op 19 juni 2018.
Alle rapporten en reacties van het Ministerie van JenV zijn te vinden op de webpagina Organisatie van het WODC.

Interview met waarnemend WODC-directeur Annelies Daalder

Lees ook het interview met waarnemend WODC-directeur Annelies Daalder in Trouw d.d. 16 januari 2019.