Beeld: ©Shutterstock

Criminaliteit en veiligheid

Het WODC is betrokken bij verschillende onderzoeken op het gebied van criminaliteit en veiligheid. Het gaat bijvoorbeeld over hoeveel misdrijven er door de politie zijn geregistreerd, hoe de geregistreerde criminaliteit zich ontwikkelt en hoeveel personen er verdacht worden van het plegen van misdrijven.

Samen met het CBS en de Raad voor de Rechtspraak maakt het WODC jaarlijks een overzicht van de ontwikkelingen en samenhangen in de maatschappij op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving. Het gaat vaak om analyses over langere tijd, meestal een periode van 11 jaar. De cijfers bieden beleidsmakers handvatten voor de rijksbegroting. Ze worden ook door beleidsmedewerkers gebruikt voor de beantwoording van Kamervragen of vragen van externen.