Rechtspleging Civiel en Bestuur

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak (RvdR) publiceren jaarlijks gezamenlijk een overzicht van ontwikkelingen op het terrein van civiel en bestuursrecht.

Tabellen Rechtspleging Civiel en Bestuur 2015

De publicatie "Rechtspleging Civiel en Bestuur" (C&B) is een statistisch naslagwerk op het gebied van civiel en bestuursrecht. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. De tabellenset C&B 2015 bevat de tabellen bij hoofdstuk 3 tot en met 8, waaraan, ten opzichte van de laatste publicatie in boekvorm, de jaren 2013, 2014 en 2015 zijn toegevoegd.

Periodieke rapportages

In 2007 is een eerste rapport van het WODC verschenen, ‘Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005’, waarin gegevens over de jaren 2000-2005 zijn gepresenteerd. De publicatie Rechtspleging Civiel en Bestuur bouwt hierop voort. Jaarlijks, in december, vindt een update plaats van de belangrijkste tabellen uit C&B, op de websites van de betrokken organisaties.

In 2008, 2010 en 2012 is Rechtspleging Civiel en Bestuur in boekvorm verschenen. In de toekomst zal de nadruk liggen op het jaarlijks digitaal publiceren van de tabellen. De frequentie waarmee een complete (web)publicatie verschijnt zal worden verlaagd naar circa eens in de vier jaar.

In 2012 is Rechtspleging Civiel en Bestuur grondig ‘verbouwd’. De indeling van het rapport is gewijzigd en er is meer ruimte gekomen voor informatie over personeel en kosten van de rechtspleging. Het CBS, eerder partner in deze samenwerking, was in die publicatie voor het laatst deelnemer. WODC en Raad voor de rechtspraak stellen sindsdien gezamenlijk C&B samen.

Een overzicht van alle C&B-publicaties is hieronder terug te vinden bij: Rapportages.