Onderzoek

Deze rubriek bevat informatie over de Onderzoeksdatabase, de onderzoeksprogrammering en de procedure voor het uitbesteden van onderzoek.

Informatie uit de Onderzoeksdatabank

Elk onderzoek kent een operationele status. De verschillende operationele statussen zijn:

  • startfase onderzoek
  • lopend onderzoek
  • afgerond onderzoek (nog niet gepubliceerd)

De navigatieknoppen hierboven geven overzichten van de startende, lopende en afgeronde onderzoeken. De gegevens over de onderzoeken zijn opgenomen in de WODC-onderzoeksdatabase, waarvan wekelijks een update op de WODC-website wordt gezet, zodat de status van het onderzoek actueel blijft. Als een onderzoek openbaar is gemaakt en gepubliceerd is, is het betreffende onderzoek terug te vinden in het overzicht van (recente) publicaties op de homepage en in het overzicht van publicaties dat is terug te vinden onder de navigatieknop Publicaties in het hoofdmenu.

Onderzoeksprogramma

Informatie over het meest recente WODC-onderzoeksprogramma is opgenomen in de rubriek Onderzoeksprogramma. Halverwege het jaar wordt een update (2e tranche) van het WODC-onderzoeksprogramma gepubliceerd.
Daarnaast is het WODC betrokken bij Neurolab.nl en deelonderzoeken op het gebied van Adolescentenstrafrecht.

Overige onderzoeksactiviteiten (infrastructurele projecten/monitoren)

Naast het jaarlijks geprogrammeerde onderzoek is het WODC betrokken bij een groot aantal langlopende projecten. Deze zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit WODC

Binnen het WODC rust op alle betrokkenen bij onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd.

In de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) is een uitwerking gegeven aan deze beginselen die ook door het WODC worden onderschreven en gelden als richtlijnen voor het WODC. Een van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) één of meer medewerkers van het WODC de wetenschappelijke integriteit schenden.

Voor de verwezenlijking van dit klachtrecht heeft de directie van het WODC de onderstaande regeling vastgesteld, gebaseerd op het Landelijk Model Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit van de VSNU (juni 2012). Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2019.