Afgerond onderzoek

Overzicht van afgerond onderzoek dat (nog) niet is gepubliceerd.

Gesorteerd op einddatum afronding onderzoek

192 document(en) gevonden Afgerond onderzoek

Afgerond onderzoek

Gebrekkige naleving gezag- en omgangszaken

Het niet naleven van omgangsregelingen die in scheidingszaken zijn vastgesteld, komt veelvuldig voor. In voorkomende gevallen...

Onderzoek | 04-01-2019

Beleidsmonitor bestrijden TF; Deelproject 3 NRA

Het Nederlandse beleid dat terrorismefinanciering tegengaat is gebaseerd op de veertig aanbevelingen door de Financial Action...

Onderzoek | 21-12-2018

De ontwikkeling van (voorspellende) criminogene indicatoren voor wijken, bedrijvengebieden en bedrijfstakken

Preventieve maatregelen spelen een steeds prominentere rol bij de geïntegreerde aanpak van overlast, georganiseerde...

Onderzoek | 15-12-2018

Slachtofferschap van cybercrime

De maatschappelijke digitale ontwikkelingen hebben ook impact op slachtofferschap van cybercrime. Het bestaande...

Onderzoek | 12-12-2018

Recidivemeting forensische zorg uitstroom 2014

Onderzoek | 10-12-2018

Geestelijke gezondheid en betrokkenheid bij terrorisme

In de maatschappelijke discussie over terrorisme worden verbanden gelegd met de geestelijke gezondheid van daders. Hoewel...

Onderzoek | 06-12-2018

Evaluatiewet conservatoir beslag

Per 1 januari 2014 is de Wet in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen...

Onderzoek | 04-12-2018

State of the art crisisbeheersing

In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda programmeert de NCTV in 2018 drie...

Onderzoek | 04-12-2018

Effectiviteit interventies aanpak CSV's

Sinds 2009 is het aantal door het openbaar ministerie (OM), de politie en de buitengewone opsporingsdiensten (BOD’en)...

Onderzoek | 01-12-2018

Synthese Prevalentieonderzoek HG en KIMI

Het onderzoek maakt deel uit van een meeromvattend onderzoek dat ten doel heeft de prevalentie te bepalen van Huiselijk...

Onderzoek | 01-12-2018